گیربکس های صنعتیHorizontal Helical Gear Unit (A/AE Series)

Heavy Duties Parallel Shaft (A Serisi)

Type

Torque (max.)

Shaft Diameter

2A 180

880 Nm

Ø 45

2A 225

2040 Nm

Ø 55

2A 275

4107 Nm

Ø 65

2A 351
3A 351

8000 Nm

Ø 80

2A 430
3A 430

17000 Nm

Ø 105

2A 501
3A 501

27000 Nm

Ø 120

3A 750
4A 750

33000 Nm

Ø 140

 

Speed range

10 d/d…220 d/d

 

Applicable motor power

0,37 kW…160 kW

Heavy Duties Extruder (AE Serisi)

Type

Torque (max.)

Mil Çapı

2AE 225

2040 Nm

Ø 35

2AE 275

4107 Nm

Ø 40

2AE 351
3AE 351

8000 Nm

Ø 60

2AE 430
3AE 430

17000 Nm

Ø 70

2AE 501
3AE 501

27000 Nm

Ø 90

3A 750
4A 750

33000 Nm

 Ø 115

 

Speed range

10 d/d…220 d/d

 

Applicable motor power

0,37 kW…160 kW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گیربکس های صنعتی که برای توان ها و فشار های بالا مورد استفاده قرار می گیرند با ساختار دنده های هلیکال تحمل فشار و انتقال نیروی بالایی را دارا می باشند.
گیربکس های سری A/AE جهت کاربردهای صنعتی طراحی شده اند و قابلیت استفاده در فضاها و کارهای سنگین از مزایای این گیربکس ها می باشد.
این گیربکس ها طوری طراحی شده اند که از نویز و ارتعاش در طول کار جلوگیری کنند.

  موقعیت نصب گیربکس     
JoomShaper