گیربکس های کرمی هلیکال(حلزونی)Helical Worm Gear Units (IRSD Series)

Type

Torque (max.)

Shaft Diameter

İRSD-64

425 Nm

Ø 24

İRSD-81

825 Nm

Ø 30

İRSD-101

1465 Nm

Ø 40

İRSD-126

2650 Nm

Ø 50

İRSD-161

4820 Nm

Ø 70

Speed range

16,82 d/d…473,21 d/dApplicable motor power

0,09 kW…11KwInput options

Motorsuz giris mili
Motorlu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیربکس های هلیکال حلزونی(سری IRSD).
گیربکس های ترکیبی با ساختار هلیکال و حلزون می باشند که برای سیستم هایی که تحت فشار بالا کار می کنند مناسب می باشند زیرا ساختار دنده ها به گونه ای است که فشار را توزیع می کنند و از خرد کنندگی و ساییدگی دنده ها جلوگیری می کند.بهترین کارایی جهت کاربردهای ساده در نسبت تبدیل های بالا را ارائه می دهند. این گیربکس ها کارایی بالایی در شرایط backstop را دارند و با قدرت و مقاومت بالا عمل می کنند.

مزایای این گیربکس ها

1. قدرت و مقاومت بالای پوسته چدنی
2. نسبت تبدیل بالا در سرعت های خروجی پایین
3. ارتعاش کمتر
4. موقعیت نصب چندگانه

موقعيت نصب گيربکس با موتور   

موقعيت نصب گيربکس بدون موتور   

JoomShaper