SCP

پمپ های SCP نوع مناسب برای مایعات تمیز و یا کمی آلوده با ویسکوزیته پایین است.

Suction Flange

DN 50 ... DN 300 mm

استخراج فلنج

DN 32 ... DN 250 mm

ظرفیت

up to 1700 m³/h

head

up to 140 m

سرعت

up to 2900 rpm

دمای عملیاتی

-20 °C- +175° C

فشار جنس پوسته (Pmax) *

16 bar (25 bar*)

JoomShaper